logo
İletişim Bilgileri

Kalite Politikası

Yasal Mevzuatlar, TÜRKAK ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak hizmet verilmesi,

Hizmetlerin, tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri içinde yürütülmesi,

Uluslararası ve ulusal geçerliliği olan metodların kullanılması,

Mümkün olan en kısa sürede, doğru ve güvenilir bir şekilde laboratuvar deney sonuç raporlarının verilmesi,

Laboratuvar ile ilgili iş ve işlemlerin eğitimli personel ile yürütülmesi,

Verilen tüm hizmetlerin belirlenen kalite seviyesinde ve teknik gereksinimlere uygun biçimde gerçekleştirilmesi,

Kalite düzeyinin gelişen teknoloji doğrultusunda artırılması,

Müşterilerle düzenli olarak işbirliği yapılarak, müşteri memnuniyetinin sağlanması,

Sürekli eğitim ve geliştirme çalışmalarının yapılması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması,

Çevrenin korunması ve kaynakların en uygun şekilde kullanılması,

Kalite yönetim sistemi hakkında bütün personelin fiili olarak uygulamalara katılabilecek derecede bilgilendirilmesi,

Kalite yönetim sistemi etkinliğinde sürekli gelişim ve iyileştirmenin sağlanmasıdır.

TEKLİF ALIN
TELEFON
E-POSTA