logo
İletişim Bilgileri
HEMEN ARA TEKLİF AL WHATSAPP

Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı

  • Anasayfa
  • Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı

Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı

Gıda ve yemler üretim prosesinin her aşamasında mikrobiyolojik risklerle karşı karşıya kalabilmektedir.
Gıda ve yem güvenirliği etkileyen mikrobiyolojik riskler; bakteri, küf, virüs, parazit gibi mikroorganizmaların ve onların bırakmış oldukları birtakım zehirli maddelerin varlığı ile haşere bulaşılarıdır.
Gıda kaynaklı patojenler bu risklerden biri olup, gıda güvenirliğini ve halk sağlığını önemli ölçüde etkileyebilmektedir
Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarımızda; gıda, yem ve gıda işletmelerinde kullanılan su numunelerinin analizleri yapılmaktadır. Ayrıca ortam ve hijyen kontrol analizleri yapılmaktadır.
Türk Gıda Kodeksi ürün tebliğleri, ilgili mevzuatlar, ürün standartlarında yer alan kriterler kapsamındaki , patojen ve kalite indikatörü mikroorganizmaların tespit edilmesinde kalitatif ve kantitatif analizler yapılırken ulusal ve uluslararası yöntemler kullanılmaktadır.

ANA HİZMET KONULARI

Ortam havası ve hijyen kontrol analizleri, Mezofilik aerobik bakteri sayımı, Koliform, Fekal koliform, E. coli sayımı, Salmonella spp. Aranması, E. coli O157 Aranması, Aerobik Koloni Sayımı, Bacillus cereus Sayımı, Clostridium perfringens Sayımı, E. coli Sayımı (Katı Agarda), E. coli Sayımı (EMS), Enterobacteriaceae Sayımı, Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı, Koliform Bakteri Sayımı, vb.

MEVCUT CİHAZLAR

. İnkübatör
. Otoklav
. Laminar Air Flow Kabin
. Hassas Terazi,
. Santrifüj,
. Saf Su Cihazı
. pH metre
. Mikrodalga Fırın
. Su Banyosu, vb.