logo
İletişim Bilgileri

Alkollü ve Alkolsüz İçecekler

Şalgam Suyu

Ürün Standart No : TS 11149

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Boyar Madde Aranması
Arsenik
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga Yakma Yöntemi ile Numune Hazırlama
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Koruyucu Madde (Benzoik Asit, Sorbik Asit)
Kül
Laktik Asit
pH
Renk Muayenesi
Toplam Asitlik
Tuz
Uçucu Asit
Yabancı Madde
Vişne Nektarı

Ürün Standart No : TS 11914

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Kalsiyum
Magnezyum
Potasyum
Fosfor
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Meyve Oranı
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Meyve Oranı
Toplam Asitlik
Uçucu Asit
Yabancı madde
Portakal Nektarı

Ürün Standart No : TS 11915

Analizler
Kalsiyum
Magnezyum
Potasyum
Fosfor
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Meyve Oranı
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Meyve Oranı
Uçucu Asit
Uçucu Yağ
Yabancı madde
Ananas Nektarı

Ürün Standart No : TS 12395

Analizler
Çözünür Katı Madde
Dolum Oranı
Dolum Toleransı
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Arsenik 
Bakır
Çinko
Demir 
Kalay
Kurşun
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama 
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum
Fosfor
Meyve Oranı 
Kimyasal Koruyucu Madde
Laktik Asit
Aerobik mezofilik bakteri
Koliform
Maya-Küf
Titre Edilebilir Asitlik
Uçucu Asit tayini
Kuşburnu Nektarı

Ürün Standart No : TS 12396

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama 
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum
Fosfor
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Meyve Oranı
Titre Edilebilir Asitlik
Uçucu Asit
Yeşil Çay

Ürün Standart No : TS 12691

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Rutubet
Duyusal Özellikler
Ham Selüloz
Kafein
Toplam Kül
Salmonella
Maya-Küf
Su Özütü
Suda Çözünen Kül Miktarı
Suda Çözünen Külün Alkaliliği
Toplam Toz Çay
Poşet Süzme Siyah Çay

Ürün Standart No : TS 12929

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Ham Selüloz
Kafein
Toplam Kül
Toplam Toz Çay
Salmonella
Maya-Küf
Su Özütü
Rutubet
Suda Çözünen Külün Alkaliliği
Okside olmamış parça
Suda Çözünen Kül
Bitkisel Çaylar

Ürün Standart No : TS 12933

Analizler
Aflatoksin 
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Kuru Madde
Kül
Boyar Madde Aranması 
Aerobik mezofilik bakteri
Koliform
E. coli
Salmonella
Küf
Meşrubat

Ürün Standart No : TS 13568

Analizler
Yabancı Madde
Bakır
Kalay
Çinko
Demir 
Çinko
Etil alkol
Laktik asit
Uçucu asit
Kafein
Çözünür katı madde
Toplam asitlik
Formol sayısı
Kimyasal koruyucu madde
Portakal Suyu

Ürün Standart No : TS 1535

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Çözünür Katı Madde
Metalik Maddeler (Not 2)
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Toplam Asitlik
Uçucu Asit
Uçucu Yağ
Yabancı madde
Altıntop (Greyfurt) Suyu

Ürün Standart No : TS 1536

Analizler
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Kurşun
Kalay
Meyve Oranı Tayini
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Toplam Asitlik
Uçucu Asit
Asitte Çözünmeyen Kül
Yabancı madde
Konsantre Portakal Suyu

Ürün Standart No : TS 1537

Analizler
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Arsenik
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Aerobik mezofilik bakteri
Maya-Küf
Koliform
E. coli
Pulp Oranı
Toplam Asitlik
Uçucu Asit
Uçucu Yağ
Yabancı Madde
Domates Suyu

Ürün Standart No : TS 1595

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Çözünür Katı Madde
Kurşun
Kalay
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
İndirgen şeker
Dolum oranı
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Sakkaroz
Toplam Asitlik
Tuz
Uçucu Asit
Yabancı madde
Şeftali Nektarı

Ürün Standart No : TS 1596

Analizler
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Arsenik
Çinko
Bakır
Demir
Kalay
Kurşun
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum
Fosfor
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
Meyve Oranı Tayini
Aerobik mezofilik bakteri
Maya-Küf
Koliform
Uçucu Asit
Kayısı Nektarı

Ürün Standart No : TS 1597

Analizler
Dolum Oranı
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Meyve Oranı Tayini
Arsenik
Çinko
Bakır
Demir
Kalay
Kurşun
Potasyum
Magnezyum
Kalsiyum
Fosfor
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
Aerobik mezofilik bakteri
Maya-Küf
Koliform
Uçucu Asit
Şişelenmiş Ve Kutulanmış Biralar

Ürün Standart No : TS 2259

Analizler
Alkol oranı
Duyusal Özellikler
pH
Vişne Suyu

Ürün Standart No : TS 3632

Analizler
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Meyve oranı
Kükürtdioksit Tayini
Mikrobiyolojik Özellikler 
Prolin 
Titrasyon Asitlik
Uçucu Asit
Üzüm Suyu

Ürün Standart No : TS 3632

Analizler
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Meyve oranı
Kükürtdioksit Tayini
Mikrobiyolojik Özellikler 
Prolin 
Titrasyon Asitlik
Uçucu Asit
Elma Suyu

Ürün Standart No : TS 3633

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Çözünür Katı Madde
Kurşun
Kalay
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Formol sayısı tayini
Titre edilebilir Asitlik
Uçucu Asit
Yabancı Madde
Vişne Suyu Konsantresi

Ürün Standart No : TS 3684

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Yabancı Madde
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Titrasyon Asitlik
Uçucu Asit
Elma Suyu Konsantresi

Ürün Standart No : TS 3686

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Yabancı Madde
Duyusal Özellikler
Etil Alkol
Formol Sayısı 
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Titrasyon Asitlik
Uçucu Asit
Çilek Nektarı

Ürün Standart No : TS 3984

Analizler
Asitlik
Çözünür Katı Madde
Duyusal Özellikler
Arsenik
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
Etil Alkol
Formol Sayısı
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Koruyucu Madde
Laktik Asit
Maya-Küf
Koliform
Toplam aerobik mezofilik bakteri
Uçucu Asit
Adaçayı

Ürün Standart No : TS 4281

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Kusurlu Adaçayı
Kül
Rutubet
Uçucu Yağ
Yabancı Madde 
Siyah Çay

Ürün Standart No : TS 4600 ISO 3720

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Ham Selüloz
Kül
Rutubet
Su Ekstraktı Tayini
Suda Çözünen Kül
Suda Çözünen Külün Alkaliliği
Çözünebilir Kahve

Ürün Standart No : TS 5389

Analizler
Duyusal Özellikler
Kabın Dolum Oranı
Kafein
Kuru Madde
Kükürtdioksit 
Kül
pH
Suda Çözünen Külün Alkaliliği
Suda Çözünürlük
Toz Meşrubat

Ürün Standart No : TS 7058

Analizler
Duyusal Özellikler
Formol Sayısı(Çözünür katı maddede dahil)
Kurutma Kaybı 
Maya-Küf
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
E.coli
Toplam Asitlik
Toplam Şeker
Şaraplar

Ürün Standart No : TS 521

Analizler
Alkol
Duyusal Özellikler
Genel Asitlik
Kül
Özgül Ağırlık
Sorbik Asit 
Sülfat
Şekersiz Kuru Madde
Toplam Şeker
Uçar Asit
Uçucu Olmayan Asit
TEKLİF ALIN
TELEFON
E-POSTA