logo
İletişim Bilgileri

Çerezler

Çam Fıstığı

Ürün Standart No : TS 1771

Analizler
Aflatoksin
Bozuk Tane
Buruşuk Tane
Değişik tip ve kökenli tohumlar
Genel Özellikler
Parça ve Kırık Tane
Rutubet
Tip özellikleri
Yabancı Madde
İşlenmiş İç Fındık

Ürün Standart No : TS 1917

Analizler
Aflatoksin 
Boy Toleransları
Duyusal Özellikler
Grup Özellikleri
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Kusur Toleransları
Aerobik mezofilik bakteri
Maya-Küf
Koliform
Fekal Koliform
Salmonella
S. aureus
Rutubet
Serbest Yağ Asitleri
Yabancı Madde
Kabuklu Fındık

Ürün Standart No : TS 3074/2015

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Boyut ve Toleranslar
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
İç Fındık Özellikleri
Kabuk Özellikleri
Rutubet (Kabuklu)
Yabancı Madde
Rutubet (Kabuksuz)
Sınıf Özellikleri
Toleranslar
İç Fındık

Ürün Standart No : TS 3075

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Genel Özellikler
Kalite Toleransları
Sınıf Özellikler
Boy Özellikler
Grup Özellikler
Rutubet
Yabancı Madde
Yerfıstığı (Kabuklu ve İç)

Ürün Standart No : TS 310

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Elek Analizi
Serbest Yağ Asitleri
Peroksit Değeri
Genel Özellikler
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
Kabuklu Çam Fıstığı

Ürün Standart No : TS ISO 7911

Analizler
Boyut ve Toleranslar
Genel Özellikler
Özür Toleransları
Tip Toleransları
Yabancı Madde
Kabuklu Çam Fıstığı

Ürün Standart No : TS ISO 7911

Analizler
Boyut ve Toleranslar
Genel Özellikler
Özür Toleransları
Tip Toleransları
Yabancı Madde
İşlenmiş Yer Fıstığı

Ürün Standart No : TS 13232

Analizler
Genel Özellikler
Rutubet
Ekstrakte Yağda Peroksit
Sınıf özellikeri
İç Antep Fıstığı

Ürün Standart No : TS 1280

Analizler
Grup Özellikleri
İşaretleme
Asitte Çözünmeyen Kül Miktarının Tayini
Boyut ve Toleranslar
Değerlendirme
Genel Özellikler
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Kabuklu Antep Fıstığı

Ürün Standart No : TS 1279

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül Miktarının Tayini
Boy özellikleri
Boyut ve Toleranslar
Tuz
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
Sınıf Özellikleri
Rutubet
Randıman muayenesi
Çekirdekli Kuru Üzüm

Ürün Standart No : TS 3410

Analizler
Diğer Çeşitlerden Taneler
Gelişmemiş Tane
Genel Özellikler
Özürlü Tane
Rutubet
Sap Parçası
Şekerlenmiş Tane
Yabancı Madde
Zenep Çöpü
Çekirdeksiz Kuru Üzüm

Ürün Standart No : TS 3411

Analizler
Şeftali Kurusu

Ürün Standart No : TS 3687 ISO 7703

Analizler
Asitde Çözünmeyen Kül
Bozulmuş Meyve
Böcek Vurgunu
Değerlendirme
Duyusal Özellikler
Fermantasyon
Ham Meyve
Renk
Renkten Sapma
Rutubet 
Sınıf Özellikleri
Yabancı Madde
Kayısı Çekirdeği İçi

Ürün Standart No : TS ISO 6479

Analizler
Rutubet 
Böcek veya Kemirici Yenik
Olgunlaşmamış,Buruşuk
Acı Ağırlıkça
Yabancı Madde
Kırık
Genel Özellikler
Kuru Kayısı

Ürün Standart No : TS 485

Analizler
Boyut ve Toleranslar
Değerlendirme
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül
Kükürtdioksit 
Rutubet (vakumlu)
Sınıf Özellikleri
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
Kuru İncir

Ürün Standart No : TS 541

Analizler
Bir Örneklik
Boyut ve Toleranslar
Değerlendirme
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
HCI’de Asitte Çözünmeyen Kül
Kütle Toleransları
Rutubet (Vakumlu)
Sınıf Özellikleri
Sınıf Toleransları
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
Hurma

Ürün Standart No : TS 7420

Analizler
Genel Özellikler
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Toleranslar
Kuru Erik

Ürün Standart No : TS 1204

Analizler
Boy Özellikleri
Boyut ve Toleranslar
Genel Özellikler
Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
Rutubet
Tip ve Sınıf Özellikleri
Kabuklu Ceviz

Ürün Standart No : TS 1275

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül Miktarının Tayini
Boyut ve Toleranslar
Değerlendirme
Genel Özellikler
Rutubet
Yabancı Madde

Ceviz İçi

Ürün Standart No : TS 1276

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül Miktarının Tayini
Değerlendirme
Genel Özellikler
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Tip Özellikleri
Toleranslar
Leblebi

Ürün Standart No : TS 13194

Analizler
Yapay boya aranması
Çeşit Özellikleri
Genel Özellikler
Yabancı Madde
Aerobik mezofilik bakteri
E.coli
Küf
Protein
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Kabuklu Tatlı Badem

Ürün Standart No : TS 1277

Analizler
Genel Özellikler
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Toleranslar
Ayçiçeği Çekirdeği – Çerezlik

Ürün Standart No : TS 12714

Analizler
Genel Özellikler
Boş Tane
Bozuk Tane
Boyut Özellikler
Ham Yağ
Rutubet
Yabancı Madde
Badem İçi Tatlı

Ürün Standart No : TS 1278

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül Miktarının Tayini
Boyut ve Toleranslar
Çeşit Özellikleri
Değerlendirme
Genel Özellikler
Rutubet
Sınıf Özellikleri
Şekillendirilmiş Cipsler -Mısır Cipsi

Ürün Standart No : TS 11998

Analizler
Aflatoksin 
Çeşit Özellikleri
Duyusal Özellikler
Arsenik
Bakır
Kalay
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Ekstrakte Yağda Asitlik
Kırılmış Mısır Cipsi
Kusurlu Mısır Cipsi
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
Fekal Koliform
Salmonella
S. aureus
Maya-Küf
Rutubet
Tuz
Yağ
Pekmez Sucuğu – Kuru Meyveli

Ürün Standart No : TS 12477

Analizler
Duyusal Özellikler
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Arsenik 
Bakır
Çinko
Demir 
Kalay
Kurşun
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama 
Kuru Meyve oranı
Aerobik mezofilik bakteri
Maya-Küf
Osmofilik Maya
Salmonella
Rutubet
Sakkaroz
Manisa Mesir Macunu

Ürün Standart No : TS 12526

Analizler
Boyar Madde Aranması
Çözünür Katı Madde
Yabancı Madde
Duyusal Özellikler
Glikoz
Hidroksimetilfurfural (HMF)
Kabın Dolum Oranı
Enterobactericeae
S. aureus
Maya-Küf
B. cereus
Salmonella
pH
Titre Edilebilir Asitlik
Sınıf Özellikleri
Patates Cipsi

Ürün Standart No : TS 3628

Analizler
Duyusal Özellikler
Fiziksel Özellikler
Özütlenmiş yağda: Serbest yağ asitliği
Özütlenmiş yağda:Peroksit muhtevası
Metalik Maddeler
Aerobik mezofilik bakteri
Koliform
Maya-Küf
Rutubet
Tuz
Yağ
Antep Fıstığı Ezmesi

Ürün Standart No : TS 9775

Analizler
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Ekstrakte Yağda Serbest Yağ Asitleri
Ham Selüloz
E.coli
Maya-Küf
Nişasta
Protein
Rutubet
Toplam Kül
Toplam Şeker
Yabancı Madde
Yağ
Aflatoksin
Boyar Madde Aranması

İncir Ezmesi

Ürün Standart No : TS 542

Analizler
Böcek Başı Sayısı 
Duyusal Özellikler
Genel Özellikler
Rutubet (Vakumlu)
İnvert Şeker
Fındık Ezmesi

Ürün Standart No : TS 8371

Analizler
Aflatoksin
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Ham Selüloz
Kül
E.coli
Maya-Küf
Protein
Toplam Şeker
Uçucu Madde
Yabancı Madde
Yağ
Yer Fıstığı Ezmesi

Ürün Standart No : TS 9494

Analizler
Aflatoksin 
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Ham Selüloz
Kakao Miktarı
Kül
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
Maya-Küf
Koliform
Fekal Koliform
S.aureus
Salmonella
Net Ağırlık Kontrolu
Protein
Rutubet ve Uçucu Madde
Toplam Şeker
Yabancı Madde
Yağ Miktarı
TEKLİF ALIN
TELEFON
E-POSTA