logo
İletişim Bilgileri

Diğer Ürünler

Bal

Ürün Standart No : TS 3036

Analizler
Asitlik
Boyar Madde Aranması
Diastaz Sayısı
Elektrik İletkenliği 
Genel Özellikler
Hidroksimetilfurfural (HMF)
İnvert Şeker
Kül
E. coli
S. aureus
Salmonella
Listeria monocytogenes
Campylobacter
Maya-Küf
B.cereus
C.perfringens
pH
Rutubet
Sakkaroz 
Suda Çözünmeyen Katı Madde
Polen

Ürün Standart No : TS 10255

Analizler
Ham Kül
Ham Protein
Ham Selüloz
Ham Yağ
Rutubet
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fındık Unu

Ürün Standart No : TS 10937

Analizler
Aflatoksin 
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Elek Analizi
Koliform
Salmonella
S. aureus
Negatif Tolerans
Rutubet
Yabancı Madde
.
.
.
.
.
.
.
.
Fındık Püresi

Ürün Standart No : TS 10938

Analizler
Aflatoksin 
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Elek Analizi
Koliform
Küf
Rutubet
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
Yağ Miktarı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hazır Kuru Çorbalık – Çabuk Çorba

Ürün Standart No : TS 11342

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Fiziki Özellikler
Bakır
Çinko
Demir
Kalay
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Aerobik mezofilik bakteri
Küf
E.coli
S.aureus
B. cereus
Clostridium perfringens
Salmonella
Protein
Rutubet
Tuz
Yabancı Madde
Yağ Miktarı
Hazır Kuru Çorbalık – Domates

Ürün Standart No : TS 11728

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Kurşun
Mikrodalga Yakma ile Numune Hazırlama
Duyusal Özellikler
Aerobik mezofilik bakteri
Küf
S. aureus
Clostridium perfringens
Salmonella
Protein
Rutubet
Tuz
Yabancı Madde
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hazırlık Kuru Çorbalık

Ürün Standart No : TS 3190

Analizler
İşaretleme
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Koliform
S. aureus
B. cereus
C.perfringens
Salmonella
Protein
Rutubet
Tuz
Yabancı Madde
Yağ
Salamurluk Yeşil ve Rengi Dönmüş Zeytin

Ürün Standart No : TS 12343

Analizler
Çeşit Özellikleri
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
Kusur Toleransları
Olgunluk Deneyi
Sınıf Özellikleri
Tip Özellikleri
Yabancı Madde
.
.
.
.
.

Salamuralık Siyah Zeytin

Ürün Standart No : TS 12352

Analizler
Çeşit Özellikleri
Genel Özellikler
Grup Özellikleri
Kusur Toleransları
Olgunluk Deneyi
Sınıf Özellikleri
.
.
.
.
.
.
.

Domates Salçası

Ürün Standart No : TS 1466

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
İnvert Şeker
Metalik Maddeler
Kutu doldurma oranı
Aerobik mezofilik bakteri ( sadece domates püresi)
Küf (salça ve domates püresi)
pH
Siyah Leke Miktarı
Sorbik Asit
Suda Çözünen Kuru Madde
Toplam Asitlik
Tuz
Yabancı Madde
.
.
.
.
.
.
.

Tahin

Ürün Standart No : TS 2589

Analizler
Asitlik(Özütlenen Yağda)
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Acılık Testi
Demir
Bakır
Arsenik
Kurşun
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
Duyusal Özellikler
Ham Selüloz
Kül
Aerobik mezofilik bakteri
Koliform
E.coli
S.aureus
Osmofilik maya
Protein
Rutubet
Susam Yağı
Tuz
Yağ Asitleri Metil Esterleri 
Ketçap

Ürün Standart No : TS 5282

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Kabın Dolum Oranı
Kalay
Demir
Kurşun
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
Koliform
E.coli
Küf
pH
Suda Çözünür Katı Madde
Tuz
Yabancı Madde
.
.
.
.
.
.
.

Salata Sosu

Ürün Standart No : TS 7437

Analizler
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
Koliform
Koliform
Maya-Küf
Salmonella
S. aureus
E.coli
pH
Toplam Asitlik
Yağ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zeytin Ezmesi

Ürün Standart No : TS 7630

Analizler
Dolum Oranı
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda İyot Sayısı
Arsenik 
Bakır 
Çinko
Demir 
Kalay
Kurşun
Ekstrakte Yağda Mineral Yağ
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Ekstrakte Yağda Sabunlaşma Sayısı
Ekstrakte Yağda Serbest Asitlik
Kırılma İndisi
Kül
Fekal Koliform
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
Maya-Küf
Rutubet
Tuz
Yağ
.
Sofralık Zeytin

Ürün Standart No : TS 774

Analizler

Benzoik asit
Dolum Oranı
Demir (oksidasyon ile karartılmış siyah zeytinlerde)
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
Duyusal Özellikler
pH
Sınıf Özellikleri
Süzme Kütlesi Oranı
Sorbik asit
Tane İriliği
Tip Özellikleri
Tuz
Yabancı Madde
.
.
.
.
.
.
.
.
Biber Salçası

Ürün Standart No : TS 7896

Analizler
Asitte Çözünmeyen Kül
Duyusal Özellikler
Kalay
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama
İnvert Şeker
Kabın Dolum Oranı
Mikrobiyolojik Özellikler 
pH
Siyah Leke
Suda Çözünür Tuzsuz Katı Madde
Toplam Asitlik
Toplam Katı Madde
Tuz
Yabancı Madde

Mayanoz

Ürün Standart No : TS 9777

Analizler
Duyusal Özellikler
Ekstrakte Yağda Asitlik
Ekstrakte Yağda Peroksit Sayısı
Koagulaz pozitif stafilokoklar
Salmonella
pH
Toplam Asitlik
Tuz
Yabancı Madde
Yağ
Yumurta Sarısı Miktarı
.
.
.
Limonlu Sosu

Ürün Standart No : TS 13551

Analizler
Duyusal Özellikler
Kalay
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama 
Çözünür katı madde tayini
Titrasyon asitliği
pH değeri
Formol sayısı
Salmonella
Maya-Küf
Sorbik asit tayini
Meyve Oranı
.
.
.
Sular

Ürün Standart No : TS 266

Analizler
Koloni sayımı ( 22°C)
Koliform bakteri
Clostridium perfringens
(sporlular dahil)
Eschericha coli (E.coli)
Enterococci
Pseudomonas aeruginosa
Koloni sayımı ( 22°C)
İşaretleme
Koloni sayımı ( 37°C)

Doğal Mineralli Sular

Ürün Standart No : TS 9130

Analizler
Eschericha coli (E.coli)
Fekal streptokok
Pseudomonas aeruginosa
Toplam mezofilik aerobik bakteri ( 22°C)
Toplam mezofilik aerobik bakteri ( 37°C)
Sülfit indirgeyen sporlu anaeroplar
Koliform
İşaretleme
.

TEKLİF ALIN
TELEFON
E-POSTA