logo
İletişim Bilgileri

Süt ve Süt Ürünleri

Çiğ Süt

Ürün Standart No : TS 1018

Analizler
Asitlik (süt asidi ),% (m/v)
Yoğunluk, (g/cm³)
Donma Noktası 
Duyusal Özellikler
Fosfataz Aktivitesi
İnhibitör Madde 
Karbonat ve Formeldehit 
Kir Muhtevası mg/100 mL
Mastitis Testi 
Somatik hücre sayısı adet/mL
Toplam Canlı Bakteri Sayısı 30ºC’da kob/ mL
Salmonella kob/25 g
Staphylococcus aureus kob/mL
Resazurin deneyi
Okside Edici Maddeler 
Protein % (m/v)
Yağ % (m/v)
Yağsız Kuru Madde % (m/v)
Yoğunluk
Yabancı Madde
Pastörize Süt

Ürün Standart No : TS 1019

Analizler
Benzoik Asit-Sorbik Asit
Duyusal Özellikler
Fosfataz Aktivitesi  (fenol değeri olarak mg/0,5 mL)
Homojenizasyon Deneyi
Peroksidaz Deneyi 
Sediment Tayini
Süt Yağı Tayini
Yağsız Kuru Madde Tayini %(m/v)
Protein, %(m/m)
Aflatoksin M1, (µg/kg)
Sorbik asit
Natamisin
Enterobactericeae kob/mL
UHT Süt

Ürün Standart No : TS 1192

Analizler
Aflatoksin M1
Asitlik
Çeşit Özellikleri
Değerlendirme
Duyusal Özellikler
Homojenizasyon Deneyi
Sterilizasyon Kontrolü
Sediment Miktarı
Sterilizasyon Kontrolu 
Süt Yağı
Yağsız Kuru Madde
 –
 –
Aroma Süt

Ürün Standart No : TS 5004

Analizler
Duyusal Özellikler
Homojenizasyon Deneyi
Enterobactericeae
Sterilizasyon Kontrolu 
Süt Yağı
Yağsız kuru madde
Koyulaştırılmış Süt

Ürün Standart No : TS 7790

Analizler
Asitlik
Duyusal Özellikler
Laktoz kristalleri büyüklüğü 
Süt toplam kuru maddesi haricindeki su fazında
sakaroz oranı
Sakaroz Oranı
Mikroorganizmaların koloni oluşturan birimleri sayısı kob/mL
Koliform bakteri kob/mL
E.coli kob/mL
Salmonella kob/25 g
Staphylococcus aureus kob/mL
Maya-Küf kob/mL
Sakkaroz
Sterilizasyon Kontrolu 
Süt Yağı % (m/m)
Yabancı Madde
Yağsız Süt Kuru Maddesi
Süt Tozu

Ürün Standart No : TS 1329

Analizler
Aflatoksin M1  ppb (m/m)
10 g süt tozunun asitliğini nötralize etmek için gerekli 0.1 M NaOH’in mL olarak hacmi, en çok
Laktat , 100 g yağsız kuru maddede, mg
Duyusal Özellikler
Çözünürlük , %(v/v)
Yabancı Madde
Aerobik mezofilik bakteri  (kob/g)
Kurşun, mg/kg
E.coli
Koliform
Staphylococcus aureus  (kob/g)
Küf  (kob/g)
Salmonella
Listeria monocytogenes
Protein yağsız kuru maddede, %(m/m)
Rutubet %(m/m)
Yabancı Madde
Yağ %(m/m)
Dondurma – Süt Esaslı

Ürün Standart No :

Analizler
Duyusal Özellikler
Hacim Genişlemesi
Enterobactericeae
Salmonella
Listeria monocytogenes
Ayrılabilen Çeşni Oranı
Süt Yağı miktar tayini
Süt Yağı Tip Tayini
Toplam Kuru Madde
Yağsız Kuru Madde
Yağsız süt kuru maddesi
Peynir Altı Suyu Tozu

Ürün Standart No : TS 11860/2014

Analizler
Asitlik
Çözünmezlik indeksi
Duyusal Özellikler
Kül
Enterobactericeae
Koagulaz pozitif stafilokoklar
Salmonella
Protein
Rutubet
Yabancı Madde
Yağ
Uzun Ömürlü Süt

Ürün Standart No : TS 1192/2021

Analizler
Aflatoksin M1
Asitlik
Çeşit Özellikleri
Duyusal Özellikler
Homojenizasyon Deneyi
Sterilizasyon Kontrolü
Sediment Miktarı
Sterilizasyon Kontrolu 
Süt Yağı
Yağsız Kuru Madde
Köpüklü Krema

Ürün Standart No : TS 12505/1998

Analizler
Duyusal Özellikler
Kabarma Derecesi
Aerobik mezofilik bakteri
Koliform
Rutubet
Sterilizasyon Kontrolu
Süt Proteini
Süt Yağı Miktarı
Titre Edilebilir Asitlik
Toplam Şeker
Yabancı Madde
Hellim Peyniri

Ürün Standart No :

Analizler
Duyusal Özellikler
Bakır
Kalay
Kurşun
Civa
Mikrodalga yakma ile numune hazırlama 
Fiziki Özellikler
E. coli
S. aureus
Salmonella
Maya-Küf
Koliform
pH
Rutubet
Titre Edilebilir Asitlik
Tuz
Yağ
Yoğurt

Ürün Standart No : TS 1330/2021

Analizler
Titre Edilebilir Asitlik
Değerlendirme
Duyusal Özellikler
E.coli
Natamisin
Nişasta
Peroksidaz Testi
Protein
Bitkisel Yağ
Sorbik Asit
Süt Yağı
Tereyağı

Ürün Standart No : TS 1331/2021

Analizler
Asitlik
Duyusal Özellikler
Koagulaz pozitif stafilokoklar
Salmonella
Peroksidaz
Rutubet
Tuz
Yağ
Bitkisel Yağ
Yağsız Katı Madde
Krema ve Kaymak

Ürün Standart No : TS 1864/2008

Analizler
Asitlik
Değerlendirme
Duyusal Özellikler
Hacim Genişlemesi
Koliform
Koliform
E. coli
S.aureus
Salmonella
Listeria monocytogenes
Maya-Küf
Aerobik mezofilik bakteri (sadece krema tozu)
Clostridium perfringens (sadece krema tozu)
Peroksidaz Testi
Protein
Rutubet 
Tuz 
Yabancı Madde (Sediment)
Yağ Tayini
Gravyer Peyniri

Ürün Standart No : TS 2174/2016

Analizler
Natamisin
Bitkisel Yağ
Aflatoksin M1
Duyusal Özellikler
Genel Özellikler
Gözenek Sayısı
Nişasta
Koagulaz pozitif stafilokoklar
Salmonella
Listeria monocytogenes
Rutubet
Tuz
Yağ
Emmental Peyniri

Ürün Standart No : TS 2175/2016

Analizler
Duyu Özellikleri
Genel Özellikler
Gözenek Sayısı
Koagulaz pozitif stafilokoklar
Salmonella
Listeria monocytogenes
Nişasta
Rutubet
Tuz
Natamisin
Aflatoksin M1
Bitkisel Yağ
Yağ
Eritme Peyniri

Ürün Standart No :

Analizler
Benzoik ve Sorbik Asit
Çeşni oranı
Duyu Özellikleri
E.coli
Listeria monocytogenes
Natamisin
Aflatoksin M1
Bitkisel Yağ
Nişasta
pH
Rutubet
Tuz
Yağ
Tulum Peyniri

Ürün Standart No : TS 3001/2016

Analizler
Titre edilebilir asitlik
Duyusal Özellikler
Koagulaz pozitif stafilokoklar
Salmonella
Listeria monocytogenes
Metalik Maddeler
Rutubet
Nişasta
Yabancı Madde
Yağ
Tuz
Bitkisel Yağ
Natamisin
Aflatoksin M1
Dil Peyniri

Ürün Standart No : TS 3002/2016

Analizler
Tuz
Duyusal Özellikler
Koagulaz pozitif stafilokoklar
Salmonella
Listeria monocytogenes
Rutubet
Metalik Maddeler
Tuz
Yağ
Nişasta
Yabancı Madde
Bitkisel Yağ
Natamisin
Aflatoksin M1
Kaşar Peyniri

Ürün Standart No : TS 3272/2016

Analizler
Duyusal Özellikler
Koagulaz pozitif stafilokoklar
Salmonella
Listeria monocytogenes
Natamisin
Bitkisel Yağ
Sorbik Asit
Nişasta
Rutubet
Süt Yağı
Tuz
Ayran

Ürün Standart No : TS 6800/2013

Analizler
Asitlik
Yabancı Madde
Duyusal Özellikler
Kuru Madde
E.coli
Tuz
Süt Proteini
Natamisin
Bitkisel Yağ
Sorbik Asit
Aflatoksin M1
Yağ
Yoğunluk
Peynir Mayası

Ürün Standart No : TS 3844/1996

Analizler
Duyusal Özellikler
Maya Kuvveti
Koliform
E.coli
Salmonella
S. aureus
Maya-Küf
Toplam aerobik mezofilik bakteri
Anaerobik sporlu bakteri
Sodyum benzoat 
Tuz
Yabancı Madde 
Beyaz Peynir

Ürün Standart No : TS 591/2013

Analizler
Aflatoksin M1 
Bitkisel Yağ
Duyusal Değerlendirme
Koagulaz pozitif stafilokoklar
Salmonella
Listeria monocytogenes
Natamisin
Nişasta 
pH
Rutubet
Titrasyon Asitliği
Tuz
Yağ
TEKLİF ALIN
TELEFON
E-POSTA